Međunarodni Templarski red sa tradicionalnim imenom OSMTH – ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI, je razgranata organizacija sa sedištem u Ženevi i biroom u Vašingtonu. Veliki Priorat Srbije je autonomni sastavni član ove organizacije sa još jedanaest Velikih Priorata (Austrija, Finska, SAD, NATO, Francuska, Italija, Engleska i Vels, Meksiko, Kanada, Nemačka i Grčka ).

Red je reosnovan 1804. godine oslanjajući se na tradiciju srednjovekovnog Reda Templara ali ne kao njegov naslednik, već kao nastavljač tradicije. Red ima članstvo iz više hrišćanskih veroispovesti i smatra se ekumenskom hrišćanskom grupacijom. Priznat je od strane OUN kao NGO i ima stalne delegate u Socijalno-ekonomskom savetu OUN.

Red zahteva od svojih članova, Dama i Vitezova Templara, pripadnost hrišćanskoj veroispovesti kao i građansko vladanje, ukoliko je ovo saglasno sa hrišćanskim vrednostima i ljudskim pravima.

Alat modernih Templara nije mač već reč. Templar će zastupati svoje mišljenje izrečenom, napisanom i poštenom rečju.

Templarska organizacija, preko svojh Velikih Priorata od kojih je svaki nadležan za određene geografske prostore (pa tako Veliki Priorat Srbije ima jurisdikciju nad jugoistočnom Evropom i delom Azije ), ima zadatke da:

  • učestvuje u radu organizacije “Centar za religiju i diplomatiju” koja je osnovana od strane jednog od naših članova, a koja u mnogim kriznim područjima u Svetu radi na tome da okupi na razgovore verske vođe različitih religija i da ih jače integriše u mirovne procese,
  • učestvuje u radu organizacije “CHRISTIAN AT RISK” koja se bavi zaštitom hrišćana u kriznim područjima i u dijaspori,
  • pomaže mlade talentovane ljude
  • u svakom obliku pomaže religijske hrišćanske institucije (pravoslavne, katoličke, anglikanske, luteranske i reformističke ), a posebno u Svetoj Zemlji
  • širi naučne rukopise svim raspoloživim sredstvima

 Red se širi u korist i za dobrobit celog čovečanstva.

Nakon inicijalnog kontakta, komisija Velikog Priorata Srbije procenjuje i određuje dalje korake.

OSMTH Member Grand Priories 

ARGENTINA
Grand Priory of Argentina

AUSTRIA
Großpriorat Österreich OSMTH

BELGIUM
Grand Priory of Belgium

BULGARIA
Grand Priory of Bulgaria

CANADA
Grand Priory of Canada

CROATIA
Grand Priory of the Republic of Croatia

FINLAND
Temppeliherrain Ritarikunta

FRANCE
Grand Prieuré de France du Temple (GPFT)

GERMANY
OSMTH Großpriorat Deutschland

GREECE
Grand Priory of Greece

ITALY
Gran Priorato d’Italia dell’Ordine dei Cavalieri del Tempio di Jerusalem

NATO
OSMTH Grand Priory of NATO

NETHERLANDS
Grand Priory of Netherlands

PORTUGAL
Grand Priory of Portugal

RUSSIA
Grand Priory of Russia

SERBIA
Grand Priory of Serbia

SLOVENIA
Grand Priory of Slovenia

SWEDEN
Grand Priory of Sweden

UKRAINE
Grand Priory of Ukraine

UNITED KINGDOM

UNITED STATES
SMOTJ