DEKLARACIJA O POTREBI ZAŠTITE HRIŠĆANSKE KULTURNE BAŠTINE NA KOSOVU I METOHIJI I HRIŠĆANSKIH STRADALNIKA U SVETU

Aktuelni međunarodni izazovi i versko-konfesionalni sukobi su još jednom kao i nebrojeno puta u istoriji do sada pred Red Vitezova Templara (OSMTH) kao glavni zadatak njihovog misionarskog rada postavili potrebu zaštite Hrišćanstva u Svetu. Kroz zapretenu mrežu medijske manipulativnosti ipak se sve jasnije promalja činjenica velike ugroženosti Hrišćana u mnogim regionima sveta. Velike hrišćanske zajednice u Africi, na Bliskom istoku, Aziji, ali na žalost i u Evropi danas, osobito na prostoru Kosova i Metohije, predstavljaju jednu od najugroženijih religijskih skupina.

Osporena su im osnovna ljudska i verska prava, ruše im se i pale bogomolje, proteruju ili čak ubijaju sveštenici i monasi, zatiru hrišćanska teritorijalna obeležja o postojanju a čitave porodice su prinuđene da zbog verskog terora napuštaju svoja vekovna staništa. Iako su ovim talasom nasilja pogođene na stotine hiljada hrišćana zvanične međunarodne, međuvladine i nevladine organizacije još uvek nedovoljno transparentno ukazuju na dubinu i razmere njihovog stradanja a kamo li da preduzimaju efikasne mere njihove zaštite. U takvom kontekstu javila se snažna potreba da upravo Templarski red, na sebe preuzme važnu ulogu pokretača sveobuhvatnih mera za sprečavanje daljeg versko-političkog nasilja i bolje zaštite hrišćanskih stradalnika. Takvom aktivnošću će na najbolji način biti potvrđena vekovna misija našeg reda te dokazana potreba i svrha njegovog modernog postojanja.

Konkretan primer radikalnog ugrožavanja hrišćanske baštitne danas u Evropi jeste teritorija južne srpske pokrajine Kosova i Metohije. Na tom prostoru se nažalost i dalje dešavaju procesi devastacije ukupne versko-kulturne baštine, kulturno – istorijskih spomenika a naročito hrišćanskih svetinja (manastira, crkava, grobalja, spomenika i dr.). Prisutan je takođe i sve radikalniji pokušaj otimanja i promene etničkog i versko-konfesionalnog identiteta te baštine i nasleđa. Ovi procesi su izuzetno opasni jer se radi o prostoru koji je zavetna zemlja srpskog pravoslavnohrišćanskog naroda, arhetipski kodiran u istorijskoj i nacionalnoj svesti Srba, koji je vekovima bio riznica hrišćanske duhovnosti i umetnosti, ali i prva predstraža i odbrana Evrope od nadirućeg Islama. Zbog svega navedenog, neophodno je reaktuelizovati inicijativu Velikog Priorata Vitezova Templara Srbije iz 2011 godine da se pred zvaničnicima i uglednicima UNESKO-a pokrene postupak trajne zaštite hrišćanskih svetinja kao ukupne svetske kulturene baštine koja se mora staviti pod njegov protektorat i sačuvati za naredna pokolenja.

Radi boljeg sagledavanja trenutnog stanja ugroženosti tih svetinja, kao i radi potrebe ponovnog duhovnog hodočašća na izvorišta hrišćanske kulture i religioznosti, predlažemo da se sledeće godine organizuje hodočasničko putovanja na Kosovo i Metohiju međunarodnih predstavnika našeg reda. Taj poklonički put bi pokazao ne samo našu iskrenu spremnost da učinimo čin velike metanije pred zadivljujućim svetinjama i svetiteljima hrišćanstva na KiM , već i odlučnost da se ta viševekovna hrišćanska sakralna i kulturna dobra adekvatno zaštite i da ostanu kao trajni belezi veličine i raskoši hrišćanske kulture na Zapadnom Balkanu. Mi Vitezovi Templari Srbije osećamo posebnu obavezu da u sklopu ukupne viteške misije i poslanja koja podrazumeva revitalizaciju i oplemenjivanje bazičnih hrišćanskih vrednosti i simbola u našem društvu, posebno istaknemo važnost protektivne funkcije našeg reda u potrebi zaštite Hrišćana i podizanja svesti o jačanju hrišćanske solidarnosti danas u svetu jer je na žalost Hrišćanstvo kao složeni i nezamenjivi deo naših kulturno – moralnih kodova postojanja, sve više izloženo korozivnim silama relativizacije i devastacije.

 

U Beogradu: 7.7.2014. godine

Dragutin Zagorac, GCTJ

Veliki Prior III