ISSN 2335-0067

Izdavač: OSMTH – Vitezovi Templari Srbije, Beograd

Za Izdavača: Dragutin Zagorac

Glavni i odgovorni urednik: prof. dr Ljubiša Despotović

Zamenik Glavnog urednika: prof. dr Nebojša Petrović

Uredništvo: dr Zoran Ivanović, dr Aleksandar Matković, dr Zoran Aracki, dr Snežana Besermenji, dr Stojan Sekulić, dr Boris Labudović, dr Barbara Juršić, dr Ratko Ivković

Izdavački savet časopisa: Milan Lajhner, Dragutin Zagorac, dr Miloš Koledin, dr Aleksandar Knežević, mr Vladislav Princip, dr Srđan Stefanović, Stevan Dorić

NAUČNI ČASOPIS “VITEŠKA KULTURA”

Časopis Viteška Kultura je posebno zainteresovan za onu vrstu radova koji će pojavu viteštva u društvu iztraživati iz antropoloških, etnoloških, socioloških, kulturoloških, komunikoloških ali i nužno istorijskih, politikoloških i pravnih dimenzija.

Časopis je potpuno otvoren za sve radove autora koji na seriozan i naučan način obrađuju ovako definisan tematski krug interesovanja. U radovima je neophodno stručno opservirati kulturnu, civilizacijsku i religijsko-konfesionalnu dimenziju odabrane teme, a naročito njenu političku i geopolitičku problematiku u sinhronijskoj i dijahronijskoj perspektivi, uz poseban naglasak na topose prožimanja ali i tačke sporenja i sukoba istorijskih aktera. Nećemo biti zatvoreni ni za radove koji se na seriozan način bave fenomenologijom i tradicijom drevnih i savremenih društava ezoterijskog karaktera koji kod nas najčešće dobijaju pogrešan tretman kao tajna društva.

Stoga časopis ujedno predstavlja i otvoren poziv autorima iz zemlje i inostranstva da svojim prilozima uzmu aktivno učešće u našem budućem zajedničkom radu. Svi radovi prolaziće sistem strogog recenziranja koji bi trebao da obezbedi visok kvalitet tekstova koji će se objavljivati. Nastojaćemo kao uredništvo da obezbedimo kontinuitet izlaženja časopisa u narednom periodu, što u našim prilikama predstavlja veoma zahtevan angažman.

Ovde možete pogledati/preuzeti časopis

Broj 1

Broj 2

Broj 3

Broj 4

Broj 5

Broj 6

Broj 7

Broj 8