ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI – OSMTH
Sovereign Military Order Temple of Jerusalem – SWISS FEDERAL REGISTRY NUMBER CH-660.1.972.999-4
VELIKI PRIORAT SRBIJE – VITEZOVI TEMPLARI SRBIJE

OSMTH – Vitezovi Templari Srbije predstavljeni kroz Veliki Priorat Srbije je autonomni sastavni član Templarskog Reda, medunarodne Templarske organizacije – Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH).

Odlukom Velikog Magistralnog Veća, najvišeg tela Reda, organizacija Vitezova Templara Srbije, priznata je kao ravnopravni član pod zaštitom Reda.

Međunarodni Templarski red sa tradicionalnim imenom OSMTH, je razgranata organizacija sa sedištem u Ženevi i biroom u Vašingtonu, i velikim prioratima u Austriji, Finskoj, SAD, NATO, Francuskoj, Italiji, Engleskoj i Velsu, Meksiku, Kanadi, Nemačkoj i Grčkoj.

OSMTH deluje preko svojh Velikih Priorata od kojih je svaki nadležan za određene geografske prostore (Veliki Priorat Srbije ima jurisdikciju nad jugoistočnom Evropom i delom Azije).

Odluke Velikog Magistralnog Veća su jedinstveni stavovi reda u internacionalnom delovanju. Red je priznat od strane UN kao NGO i ima stalne delegate u Socijalno-ekonomskom savetu UN.

MISIJA I VIZIJA

OSMTH kroz Briselsku deklaraciju: “Aiding humanity on the pilgrimage through life.” donesenu simbolično 13.10.2007. godine je dao okvir za dalje delovanje. Templari su posvećeni doprinosu hrišćanskoj zajednici u kojoj deluju kroz humani rad baziran na projektima. Na baštinjenju vekovne kulture viteštva na osnovu hrišćanske tradicije u svakodnevnim odnosima među ljudima, Templari daju doprinos:

  • Hrišćanskom etosu, duhovnosti i viteškim vrednostima,
  • Humanitarnoj pomoći kako u Srbiji tako i na međunarodnom planu,
  • Poštovanju ljudskih prava i raznolikosti,
  • Pospešivanju međuverskog dijaloga.

STRATEGIJA

Posvećenost Templara prvenstveno se ogleda u:

  • Obezbeđivanju humanitarne pomoći hrišćanima kroz fizičku, finansijsku i moralnu podršku,
  • Nastavak programa koji pomažu hrišćanima širom sveta, naročito u Svetoj zemlji,
  • Promovisanje dijaloga zasnovanog na principima mira i pravde među verama, sa krajnjim ciljem uspostavljanja boljeg razumevanja i veće tolerancije,
  • Pomoći područjima pogođenim nepogodama, kao i kroz humanitarni rad u ublažavanju katastrofa,
  • Promovisanju poštovanja raznolikosti, ljudskim pravima,izgradnje mira i održivog razvoja.

OSMTH International

Sajt međunarodnog reda Templara – OSMTH

Knjiga Međunarodnog Reda povodom 900. godina od osnivanja

Aktuelna saradnja Reda OSMTH sa Ujedninjenim Nacijama

Projekat “Reka Jordan”

Nasleđe Templara

Registracija u Srbiji

Registrator Registra udruženja koji vodi Agencija za privredne registre, na osnovu člana 27. Zakona o udruženjima (“Službeni glasnik RS” br. 51/09), i člana 15. stava 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (“Službeni glasnik RS”, br. 99/2011 i 83/2014), odlučujući o registracionoj prijavi Udruženje “Vitezovi Templari Srbije”.

Naziv: Udruženje “Vitezovi Templari Srbije OSMTH

Matični broj: 17372408

Vitezovi Templari Srbije OSMTH

Poštanski fah 143 – Pošta 6, 11000 Beograd, Srbija

Zdravka Čelara 12, 11000 Beograd, Republika Srbija

Međunarodna registracija

Izvod iz registra u Ženevi:

Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH) je nevladina organizacija Ujedinjenih Nacija (NVO) sa registracijom u Ženevi, Švajcarska.

Švajcarski savezni registracioni broj CH-660.1.972.999-4

NAPOMENA: Postoji više od 1700 grupa u svetu koje sebe nazivaju “Templari” ili “Vitezovi Templari” što je naziv koji oni mogu slobodno da koriste. OSMTH (Suvereni Vojni Red Jerusalimskog Hrama) međutim, nije povezan ni sa jednom od njih i naše oznake i grb su zaštićeni registracijom oznaka.

Kontaktirajte Nas

Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

E-mail – veliki.sekretar@osmth.rs

Adresa – Zdravka Čelara 12

11000 Beograd, Republika Srbija

Poštanski fah 143 – Pošta 6, 11000 Beograd, Srbija