Izdavač: OSMTH – Vitezovi Templari Srbije, Beograd

Urednik: Dragutin Zagorac
Tehnički urednik: Mile Imerovski
Prevod: Dušan Trajković
Lektura i korektura: Danijela Vukobrat
Korice: Danijela Vukobrat
Prelom i priprema za štampu: Igor Bolta
Za izdavača: Dejan Mileković, Milan Lajhner
Štampa: Futura, Petrovaradin

ISTORIJA REDA JERUSALIMSKOG HRAMA

Knjiga Lea Tisa je drugačija. On dokumentuje stvarne zapise vitezova osnivača iz dvanaestog veka, reči vitezova koji su vodili Red kroz srednjevekovno doba, vitezova koji su prošli kroz progonstva od strane kraljeva i država… i uključuje prikaze koji obuhvataju

srednji period od 1314.godine do Napoleonove rekonstitucije Reda početkom XIX veka i dalje, sve do današnjih dana u kojima Red trenutno postojano opstaje i deluje.

On daje činjenični prikaz priznanja Templarskog reda od strane Ujedinjenih Nacija u XXI veku i nedavnu istoriju rasta i širenje Reda po celom svetu.

Uključuje i dramatični rast interakcije i priznanja Reda od strane svih konfisionalno priznatih hrišćanskih crkava i njihovog višeg vođstva, kao i istorijski i suštinski templarski iskorak prema jevrejskoj, islamskoj i drugim nehrišćanskim svetskim religijama.

Ovde možete pogledati/preuzeti knjigu